Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Kontekst systemowy

Prawo autorskie i praw pokrewnych stanowi jedynie fragment całościowego systemu, jakim jest obowiązujący w Polsce porządek prawny, na który składają się poszczególne regulacje ustawowe, z Konstytucją RP na czele. Choć można bez przesady powiedzieć, że ta dziedzina prawa od dawna w pełni się wyodrębniła, stanowiąc zamkniętą całość, o czym najlepiej świadczy ujmowanie jej unormowania w formie oddzielnych ustaw, dla pełnego jej zrozumienia w mniejszym lub większym stopniu, odwoływać się trzeba do innych działów legislacji.

Jest to niezbędne z tego względu, że prawo autorskie, podobnie jak inne dziedziny prawa przedmiotowego, stanowi logiczny konglomerat rozwiązań i instytucji, zaczerp-niętych z różnych źródeł prawodawczych. To, iż może być ono kwalifikowane jako przynależne przede wszystkim do sfeiy szerszej kategorii prawa cywilnego, nie jest bowiem spowodowane posługiwaniem się przez ustawodawcę przy określaniu porządku prawa autorskiego i praw pokrewnych wyłącznie cywilnoprawnym aparatem pojęciowym i konstrukcyjnym. Wręcz przeciwnie. Analiza zapisów ustawy wskazuje, iż zawarte w niej zostały postanowienia właściwe dla innych podstawowych gałęzi prawa pozytywnego, a mianowicie prawa karnego i szeroko pojmowanego prawa administracyjnego.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *