Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Kontekst terytorialny

Ustawa, jako unormowanie polskiego prawa wewnętrznego, stanowi porządek prawny, obowiązujący w pierwszej kolejności polskie podmioty (z miejscem zamie-szkania lub siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Tymczasem wymiana międzynarodowa w zakresie własności intelektualnej zakłada kontakty między pod-miotami pochodzącymi z różnych państw, które narażone są na naruszenie przysługujących im praw autorskich lub pokrewnych w obcym kraju co najmniej w takim stopniu, jak w swoim własnym.

Również polskie podmioty zainteresowane są, aby przynależne im utwory i przed-mioty praw pokrewnych korzystały z ochrony za granicą. Osiągnięcie prawnych za-bezpieczeń praw własności intelektualnej w wymiarze przekraczającym terytorium jednego państwa możliwe jest dzięki zawieraniu dwustronnych lub wielostronnych umów międzynarodowych. Oczywiście, podstawowe znaczenie mają te drugie, zwłaszcza gdy ratyfikowane są przez większość krajów.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *