Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Kraje Grupy Wyszehradzkiej

Ocena i zrównoważenie (balancing) zapewnienia porad i pomocy prawnej. Zapewnienie porad i pomocy prawnej wymaga szczegółowego planowania i organizacji w celu udzielania jej w sposób jak najbardziej efektywny finansowo i wystarczający zgodnie ze standardami jakości. Dla osiągnięcia tego celu ważne jest, by kraje Grupy Wyszehradzkiej oszacowały i zrównoważyły:

– potrzeby osób poszukujących porady i pomocy prawnej,

– sposób, w jaki odpowiednie osoby (prawnicy oraz inne wykwalifikowane osoby) zapewniają porady i pomoc prawną odpowiedniej jakości,

– dostępne zasoby finansowe, techniczne i materialne.

Osoby i sprawy

Osoby i sprawy, które muszą zostać objęte pomocą prawną. Wszystkim osobom w trudnej sytuacji finansowej należy zapewnić bezpłatną lub częściowo bezpłatną pomoc prawną w następujących przypadkach:

– oskarżenia o przestępstwo, które może pociągnąć za sobą karę pozbawienia wolności, niezależnie od wymiaru kary,

– gdy przy rozważaniu uprawnień i obowiązków cywilnoprawnych pomoc prawna jest uważana za niezbędną dla rozwiązania sprawy zgodnie z kryteriami wymienionymi przez te państwa uwzględniającymi art. 6 „Eu-ropejskiej konwencji praw człowieka” i odpowiednie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Informowanie o prawie do pomocy prawnej. Wszystkie osoby, o których mowa w powyższych punktach, winny być bez zwłoki, wyczerpująco i zrozumiale, informowane o prawie do otrzymania bezpłatnej lub częściowo bezpłatnej pomocy prawnej.

Kontrola kosztów. W celu kontrolowania wydatków na pomoc prawną, zwłaszcza dla osób, które nie mają środków na jej opłacenie, kraje Grupy Wyszehradzkiej powinny rozważyć ustanowienie niezależnych mechanizmów kontrolnych, takich jak rady ds. pomocy prawnej, dla administrowania i przydzielania pomocy prawnej według usystematyzowanego i ściśle określonego sposobu, prostych i przejrzystych procedur ustanowionych przez te państwa. Dla osiągnięcia tego celu można rozważyć „Zasady Komisji ds. Dochodów w Bośni i Hercegowinie” jako modelowe.

Aby kontrolować koszty i unikać nadużyć, należy właściwie oceniać sytuację majątkową osób ubiegających się o pomoc prawną według kryteriów oceny i sprawdzania środków, ustalonych przez państwa i poddawanych stałemu przeglądowi.

Należy również rozważyć rozwijanie systemowego podejścia do odzyskiwania kosztów, gdy jest to uważane za opłacalne, od strony przeciwnej (nie- ubiegającej się o pomoc prawną) oraz od osób, które po otrzymaniu bezpłatnej lub częściowo bezpłatnej pomocy prawnej okazałyby się posiadać wystarczające środki, by opłacić taką pomoc.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *