Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Minister Sprawiedliwości

Minister ma jednak obecnie cały zespół uprawnień, które pozwalają mu w sposób nienaruszający niezależności i samorządności adwokatury reagować na przypadki nieetycznego postępowania prawników. W odpowiedzi naczelnika Wydziału Ministerstwa odmawiającej podjęcia interwencji zostały one nazwane „nielicznymi uprawnieniami wobec samorządu adwokackiego”.

Minister Sprawiedliwości może jednak polecić wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu . Polecenie wiąże organ samorządu adwokackiego, lecz nie przesądza wyniku postępowania (czy to wyjaśniającego prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego, czy dyscyplinarnego przed sądem dyscyplinarnym). Uprawnienie to nie ma zatem charakteru ograniczania niezależności korporacji. Pozwala natomiast reagować na sytuacje, w których organy samorządu same nie podejmują postępowania. O sprawach prowadzonych z polecenia Ministra rzecznik dyscyplinarny musi informować Ministra drobiazgowo . W przypadku umorzenia postępowania wszczętego z polecenia Ministra przysługuje mu odwołanie do sądu dyscyplinarnego .

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *