Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Ministrowie sprawiedliwości państw europejskich

– 4. Ponadto ministrowie sprawiedliwości państw europejskich stwierdzili podczas swej 23. Konferencji zorganizowanej w Londynie w 2000 r., iż „dostępu do sprawiedliwości nie powinny utrudniać wysokie koszty czynności prawnych” oraz potwierdzili „potrzebę zapewnienia wszystkim ludziom skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz znalezienia przez państwa takich metod realizacji tego postulatu, które gwarantowałyby możliwie jak największą efektywność przy możliwie jak najniższym koszcie” .

– 5. Nie ulega wątpliwości, że reguła rządów prawa (na rzecz której Rada Europy działa od ponad 50 lat) może stać się rzeczywistością jedynie wówczas, gdy jednostka będzie mogła skutecznie dochodzić swych ustawowych praw i kwestionować bezprawne działania. By stało się to możliwe, konieczne są nieustanne wysiłki w celu przybliżenia wymiaru sprawiedliwości do jednostek oraz poprawa efektywności i sprawności przebiegu postępowania przed sądem, z uwzględnieniem odrębnych potrzeb poszczególnych działów sądownictwa (poszczególnych jurysdykcji).

– 6. W praktyce odpowiednie systemy pomocy prawnej są sprawą podstawowej wagi dla zapewnienia równego dostępu do sprawiedliwości wszystkim obywatelom. Systemy te mogą obejmować:

– udzielanie pomocy prawnej, w tym także zastępstwa prawnego, przez prawników [adwokatów i radców prawnych]

– udzielanie informacji i porad prawnych w czasie i miejscu dobranym z uwzględnieniem potrzeb klientów, w szczególności należy zadbać o to, by klient byt w stanie zrozumieć swego adwokata

– obronę oskarżonych w sprawach karnych

– przygotowywanie dokumentów w sprawach innych niż karne oraz reprezentowanie klientów w takich sprawach

– pomoc w kontaktach z władzami publicznymi, jeśli sprawa zdaje się dotyczyć kwestii prawnej

– udzielanie porad i pomocy w sprawach dotyczących wykonania lub sprzeciwów wobec wykonania orzeczeń, wyroków lub decyzji innych niż sądowe, w tym w sprawach wniosków o złagodzenie kary lub ułaskawienie.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *