Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Na określenie obiektów materialnych

Na określenie obiektów materialnych, dzięki którym chronione dobra mogą wy-stępować realnie w obrocie i pozwalają zainteresowanym (użytkownikom) korzystać z cudzej własności intelektualnej, służących uzewnętrznianiu (utrwalaniu) i zwielokrotnianiu utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, ustawa posługuje się poję ciem nośnika. Jest to określenie technicznoprawne, wymagające wyjaśnienia. Z pra-ktycznego punktu widzenia można je przybliżyć przez dokonanie klasyfikacji, syste-matyzującej ustawowe rozumienie terminu „nośnik”. Można mianowicie wyróżnić dwa ich zasadnicze podziały.

Z jednej strony, podstawowym kryterium podziału jest okoliczność, czy na określo-nym nośniku utrwalone jest już chronione prawem autorskim lub prawami pokrewnymi dobro niematerialne, czy też mamy do czynienia z nośnikiem jeszcze „nie zapisanym”. Biorąc pod uwagę to rozróżnienie nośniki dzielone są na czyste i „zapisane”.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *