Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Najczęstsze formy pracy w Programie

Do najczęstszych form pracy w Programie „Działania prawne w interesie publicznym” należą:

– obserwacja procesów sądowych pod kątem zagwarantowania osobom zainteresowanym prawa do rzetelnego procesu,

– przystępowanie do procesów sądowych w sprawach karnych w charakterze „przedstawiciela społecznego” – w sprawach ważnych z punktu widzenia ochrony praw człowieka,

– wystąpienia do naczelnych i lokalnych organów władzy państwowej, wskazujące na naruszenia praw i wolności człowieka w ich działaniach,

– wspieranie stron procesowych w niektórych procesach sądowych ekspertyzami bądź opiniami prawnymi (amicus curiae) z zakresu praw człowieka,

– pomoc w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,

– pomoc w formułowaniu skarg do Trybunału Konstytucyjnego w spra-wach, w których uznaliśmy, że przepis obowiązującego prawa może być nie-konstytucyjny,

– poradnictwo i edukacja prawna dla osób, których prawa zostały naruszone,

– współpraca z adwokaturą w sprawach ważnych z punktu widzenia praw człowieka, wspieranie adwokatów argumentami prawnymi dotyczącymi standardów ochrony praw człowieka,

– współpraca z mediami, komentarze do bieżących wypadków naruszeń praw człowieka, wyjaśnienia, nagłaśnianie niektórych przypadków.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *