Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Największą zgodność prawo polskie wykazuje obecnie z dwiema dyrektywami:

– 1) nr 93/98/EEC z 29.10.1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autor-skiego i niektórych praw pokrewnych oraz 2) nr 91/250/EWG z 14.5.1991 r. o ochronie prawnej programów komputerowych. Czas ochrony dóbr z zakresu własności in-telektualnej rzeczywiście został bowiem na gruncie naszego wewnętrznego prawa z mocy przedmiotowej nowelizacji znacznie wydłużony, jeżeli zaś chodzi o autor- skoprawny status programów komputerowych, to pomijając fakt, iż już przed komentowaną zmianą ustawy powyższa dyrektywa unijna została w jej Rozdziale 7 w zasadniczym zrębie uwzględniona, omawiana nowelizacja doprowadziła na tym polu do jeszcze większego zbliżenia obu unormowań.

Nie do końca powiodła się w ramach powyższej noweli próba zsynchronizowania prawa polskiego z prawem unijnym w kwestii unormowania zasad przekazu kablowego i satelitarnego. Mimo proponowanego przez Senat wykreślenia niezgodnej ze standardami, obowiązującymi w Unii Europejskiej (dyrektywą nr 93/83/EEC z 27.9.1993 r. w sprawie koordynacji określonych przepisów prawa autorskiego oraz praw pokrewnych w odniesieniu do przekazu satelitarnego i rozpowszechniania kablowego), licencji ustawowej w zakresie nadawania kablowego z art. 24 ust. 3 ustawy, Sejm odrzucił tę poprawkę, decydując o pozostawieniu powyższego przepisu.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *