Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Zapewne, tak jak w innych krajach, i w Polsce w przyszłości konkurencja zastąpi regulację. W państwach, w których prawnicy rzeczywiście konkurują o klienta, nie ma problemu ze znalezieniem chętnych do tego rodzaju spraw, niektórzy prawnicy specjalizują się w nich . Konkurencja zależy jednak także od liczebności zawodu, a dostęp do zawodów prawniczych jest obecnie, o czym pisaliśmy wyżej, znacznie ograniczony .

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych jest standardem w państwach gospodarki rynkowej. Ryzyko związane z ewentualnym rozmiarem szkód i koniecznością wypłaty odszkodowania powoduje, że coraz szersze kręgi zawodowe ubezpieczają się, ubezpieczenie takie jest także standardem adwokatur na świecie. Ubezpieczenie jest gwarancją dla klienta, który w przypadku poniesienia szkody spowodowanej działaniem wynajętego prawnika ma łatwiejszą możliwość dochodzenia odszkodowania, chroni także samego prawnika – przed ryzykiem nadmiernej odpowiedzialności odszkodowawczej z własnego majątku.

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prawników za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych jest w Polsce zjawiskiem nowym . Z przedstawionych wyżej wyników badań wynika, że wiedza o ubezpieczeniu prawników jest w Polsce znikoma. Dzieje się tak także dlatego, że samorządy zawodowe prawników, a zwłaszcza adwokatura, nie rozpowszechniają informacji o ubezpieczeniu i związanymi z nim możliwościami.

W przypadku radców prawnych polisa oraz umowa generalna ubezpieczenia są publikowane w periodyku korporacyjnym „Radca Prawny” . Pismo to otrzymują wszyscy radcy prawni (w ramach opłacanej obowiązkowej składki korporacyjnej), poszkodowany zaś, pod warunkiem wszakże, że wie o istnieniu ubezpieczenia, może sięgnąć do odpowiedniego numeru pisma, co gwarantuje mu dostęp do informacji, choć może się okazać niezbyt proste . Ktoś jednak wcześniej powinien mu udzielić informacji o ubezpieczeniu.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *