Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Odnośnie do podstaw prawnych ochrony

Jeżeli chodzi o status normatywny nośników dóbr niematerialnych, to z prawnego punktu widzenia stanowią one rzeczy ruchome w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ruchomości). Podstawową też regulację w zakresie praw do nich oraz obrotu nimi stanowią postanowienia kodeksowe (por. Księgi II i III KC). Natomiast zważywszy na jednoczesny związek egzemplarzy tych dóbr z prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi ich byt prawny regulowany jest również przez przepisy ustawy. Dotyczy to np. orzekania przez sąd przepadku bezprawnie sporządzonych egzemplarzy utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w ramach odpowiedzialności cywilnoprawnej (por. art. 80 ust. 3 i art. 101 ustawy) czy też ustawowych wymogów legalnego sporządzania egzemplarzy fonogramów i wideograinów (art. 102 ustawy).

Odnośnie do podstaw prawnych ochrony nośników dóbr objętych prawem autorskim i prawami pokrewnymi sytuacja kształtuje się wobec tego odwrotnie, niż ma to miejsce w przypadku utworów i przedmiotów praw pokrewnych, dla których podstawowy reżim ochronny stanowi ustawa, Kodeks cywilny zaś pełni funkcję regulacji jedynie uzupełniającej.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *