Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Ofiarodawcy prywatni i ich pomoc

Ofiarodawcy prywatni. Zainteresowane wspieraniem rozbudowanego programu pomocy prawnej w ciągu pierwszych lat jego działania mogą też być prywatne fundacje. Constitutional and Legal Policy Institute i Open Society Fund na Litwie wspierały w ten sposób wysiłki rządu litewskiego mające na celu poprawę krajowego systemu pomocy prawnej. Rząd litewski przyjął nową ustawę o pomocy prawnej, która między innymi poszerzyła grono osób mogących pomoc taką otrzymać i pozwoliła na przyjęcie różnych modeli świadczenia pomocy prawnej. COLPI i OSF-Litwa przekazały główną część funduszy na prowadzenie pilotażowego biura obrońcy publicznego w Siauliai. Litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości także wniosło wkład finansowy w ten projekt, zobowiązując się do zwiększania finansowania w następnych latach. Gdy projekt odniósł sukces, dwaj sponsorzy zobowiązali się do wspierania kolejnego projektu biura obrońcy publicznego w stolicy Litwy – Wilnie.

Ważnym czynnikiem przyciągającym prywatne źródła finansowania – fundacje międzynarodowe lub krajowe, międzynarodowe organizacje finansujące czy prywatnych ofiarodawców – jest stymulowanie takich operacji przez prawo krajowe oraz tworzenie warunków dla rozwoju tego rodzaju projektów. Warunki takie mogą obejmować nadawanie szczególnego statusu lub udogodnienia podatkowe dla osób prywatnych pragnących przekazać pieniądze na system pomocy prawnej, jak również polityczną wolę rządu do współpracy z instytucjami międzynarodowymi pragnącymi realizować programy pomocy prawnej w danym kraju.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *