Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Organizacje, które realizują projekt

Organizacje realizujące projekt udzielały porad w następujących formach:

– prowadzenie stacjonarnego doradztwa prawnego w ramach biur porad obywatelskich, punktów porad prawnych, uniwersyteckich poradni prawnych – 48 %,

– prowadzenie objazdowego i lokalnego doradztwa prawnego – 21%,

– prowadzenie specjalistycznego doradztwa prawnego dla określonych grup np. dla bezrobotnych, ofiar przemocy itp. – 26%,

– prowadzenie specjalistycznego doradztwa pozaprawnego – 14%.

Pierwsza edycja programu „Obywatel i prawo”

Pierwsza edycja programu „Obywatel i prawo” zakończyła się. Program najprawdopodobniej będzie kontynuowany.

Pozarządowa Platforma Poradnicza (PPP) to projekt realizowany w ramach omówionego programu „Obywatel i prawo” przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Jest to platforma współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem obywatelskim i prawnym. Założone cele PPP to:

– zintegrowanie środowiska polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze informacji prawnej i poradnictwa obywatelskiego dla osób indywidualnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ze środowisk upośledzonych społecznie,

– umożliwienie organizacjom poradniczym wymiany informacji o usługach, odbiorcach, publikacjach i ekspertach,

– podniesienie skuteczności i efektywności działań organizacji poza-rządowych oraz wzmocnienie jakości usług świadczonych przez organizacje na rzecz klientów,

– poszerzenie dostępu do informacji i poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Współpracę w ramach PPP zadeklarowało

Współpracę w ramach PPP zadeklarowało do tej pory 75 organizacji pozarządowych . Dotychczas w ramach Platformy stworzono bazę danych

o organizacjach poradniczych, zapoczątkowano też tworzenie bazy danych publikacji wydawanych przez organizacje pozarządowe. Na stronie internetowej stworzono także forum dyskusyjne. W ramach programu organizowano warsztaty dla liderów organizacji poradniczych.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Program „Działania prawne w interesie publicznym” funkcjonuje w Fundacji niemalże od chwili jej powstania w roku 1990. Głównym celem Programu jest dążenie do poprawiania standardów przestrzegania praw człowieka, zwłaszcza praw osobistych

– 1 politycznych. Program nie obejmuje rozpatrywania skarg dotyczących problematyki socjalnej. Wiedzę na temat naruszeń praw człowieka pracownicy Fundacji czerpią przede wszystkim z licznych listów i rozmów z osobami zgłaszającymi się do Fundacji. Skargami zajmuje się grupa prawników, w razie potrzeby współpracujących z adwokatami. Do 2003 roku zarejestrowano w Fundacji ponad 15 tys. interesantów, którzy – najczęściej korespondencyjnie – poszukiwali porady lub pomocy w sprawach naruszeń ich praw. W roku 2002 do Programu wpłynęło 3917 listów od osób, które uważały, że ich prawa człowieka zostały naruszone. Wśród nich blisko 2000 to listy od osób zgłaszających się do Fundacji po raz pierwszy. Pozostała korespondencja dotyczyła spraw zgłaszanych wcześniej. W tym samym czasie zgłosiło się osobiście 261 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy zakończone bądź przyjęciem skargi, bądź poradą prawną co do dalszych możliwości działania. Zdecydowana większość zgłaszanych do Fundacji skarg nie dotyczy głównego przedmiotu zainteresowania Fundacji – naruszeń wolności i praw politycznych lub osobistych (skargi dotyczące naruszeń tych praw to ok. 10% wszystkich zgłaszanych). Prawnicy Fundacji udzielają porad lub podejmują działania w przypadkach naruszeń wielu praw i wolności. Dla większej skuteczności działań i ze względu na wpływające skargi oraz prowadzone badania monitoringowe Fundacja określa swoje priorytety. Obecnie w polu największego zainteresowania Programu znajdują się:

– 1) prawo do rzetelnego procesu, w szczególności:

– przewlekłość postępowań sądowych,

– prawo do obrony, zwłaszcza prowadzonej przez obrońców z urzędu,

– bezstronność sądu,

– stosowanie aresztu tymczasowego,

– równość stron procesowych,

– odpowiedzialność zawodowa adwokatów i sędziów

– 2) działania policji, w szczególności:

– nieludzkie lub poniżające traktowanie,

– zaniechanie działań, do których policja jest zobowiązana,

– błędy w gromadzeniu materiału dowodowego

– 3) prawo do prywatności, w tym ochrona danych osobowych

– 4) prawo do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *