Finanse, prawo – Czarnków, Trzcianka

Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Brak dostępności umowy

Sytuacja przedstawia się znacznie gorzej w przypadku adwokatów. Umowa zawarta przez Naczelną Radę Adwokacką nie została opublikowana, nie jest ogólnodostępna. Po zawarciu umowy NRA rozesłała jej kopie do okręgowych rad adwokackich, które z kolei rozesłały do poszczególnych adwokatów objętych ubezpieczeniem imienny „Certyfikat ubezpieczenia” . Jednak jego treść jest bardzo ograniczona, obejmuje wyłącznie informacje, iż dotyczy ubezpieczenia OC adwokatów, wskazuje roczny okres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia oraz odsyła w sprawie warunków ubezpieczenia do rozporządzenia Ministra Finansów oraz umowy generalnej. Umowa generalna, między innymi określająca obowiązki ubezpieczonego, nie została jednak rozesłana. Oczywiście każdy adwokat, który chciałby dotrzeć do umowy, mógłby to zrobić. Lecz ci, którzy sami nie przejawili postawy aktywnej, warunków wiążącej ich umowy nie otrzymali . Wśród dużego zbioru przepisów regulujących sprawy adwokatury, a dostępnych na jej stronach internetowych, także nie ma odpowiedniego rozporządzenia dotyczącego obo-wiązkowego ubezpieczenia . Wydaje się, że temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie istnieje!

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Zapewne, tak jak w innych krajach, i w Polsce w przyszłości konkurencja zastąpi regulację. W państwach, w których prawnicy rzeczywiście konkurują o klienta, nie ma problemu ze znalezieniem chętnych do tego rodzaju spraw, niektórzy prawnicy specjalizują się w nich . Konkurencja zależy jednak także od liczebności zawodu, a dostęp do zawodów prawniczych jest obecnie, o czym pisaliśmy wyżej, znacznie ograniczony .

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Każdy klient może teoretycznie zwrócić się do sądu ze skargą, jeśli prawnik uchybia swoim obowiązkom, w szczególności, gdy dopuszcza się zaniedbania. W praktyce zdarza się to bardzo rzadko. Klienci zwracają się zazwyczaj ze skargami do samorządu adwokackiego, który bada sprawy i podejmuje środki dyscyplinarne, gdy uzasadniają to okoliczności. Nie mamy tak prostej procedury rozstrzygania sporów jak w Izraelu, ale myślę, że z czasem przyjmiemy podobną.

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Ofiarodawcy prywatni i ich pomoc

Ofiarodawcy prywatni. Zainteresowane wspieraniem rozbudowanego programu pomocy prawnej w ciągu pierwszych lat jego działania mogą też być prywatne fundacje. Constitutional and Legal Policy Institute i Open Society Fund na Litwie wspierały w ten sposób wysiłki rządu litewskiego mające na celu poprawę krajowego systemu pomocy prawnej. Rząd litewski przyjął nową ustawę o pomocy prawnej, która między innymi poszerzyła grono osób mogących pomoc taką otrzymać i pozwoliła na przyjęcie różnych modeli świadczenia pomocy prawnej. COLPI i OSF-Litwa przekazały główną część funduszy na prowadzenie pilotażowego biura obrońcy publicznego w Siauliai. Litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości także wniosło wkład finansowy w ten projekt, zobowiązując się do zwiększania finansowania w następnych latach. Gdy projekt odniósł sukces, dwaj sponsorzy zobowiązali się do wspierania kolejnego projektu biura obrońcy publicznego w stolicy Litwy – Wilnie.

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Co zawiera raport Fundacji?

Od pewnego czasu część prasy energicznie eksploatuje tematykę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Założeniem często a priori wielu publikacji jest supozycja kryzysu w zawodach prawniczych, przede wszystkim upadku etyki zawodowej, hermetyzacji poszczególnych zawodów itd. Przyczyn faktycznej zapaści sądownictwa, niebędącego organizacyjnie w stanie rozstrzygnąć siedmiu milionów spraw wpływających rocznie do sądów, wielu upatruje w złej kondycji etycznej sędziów i innych uczestników procesu. Pogląd ten jest nieuza-sadniony, krzywdzący, zwłaszcza gdy jest formułowany w formie nieuzasadnionych merytorycznie uogólnień, budowanych na jednostkowych przejawach patologii. Publikacje te są chwytliwe, poczytne, ale w oparciu o zbyt małą próbę, żeby winą i zarzutem obciążać całe środowiska. […]

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment