Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Państwa członkowskie

– 7. W poszczególnych państwach członkowskich dostępność pomocy prawnej jest bardzo zróżnicowana. W niektórych spośród państw europejskich pomoc prawna dla ubogich stała się bardzo kosztowna, co powoduje wprowadzanie reform mających na celu zapewnienie jej efektywności przy możliwie niskich kosztach. Gdzie indziej systemy pomocy prawnej istnieją, lecz w praktyce okazują się nieskuteczne i nie zapewniają efektywnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W jeszcze innych państwach systemy pomocy prawnej należy dopiero stworzyć. W państwach tych mogą występować poważne problemy gospodarcze, utrudniające stworzenie takiego systemu konieczne może się tam okazać zastosowanie innych rozwiązań, jak na przykład system pomocy prawnej dla ubogich finansowany tymczasowo ze źródeł międzynarodowych.

– 8. Przez wiele lat swej pracy Rada Europy stworzyła corpus iuris zasad i reguł z zakresu dostępu do sprawiedliwości i programów pomocy prawnej zbiór ten może pomóc ustawodawcom krajowym w regulowaniu tej kwestii . Jak pokazują działania podejmowane obecnie przez Radę Europy w dziedzinie sprawiedliwości i rządów prawa, główne przeszkody utrudniające dostęp do sprawiedliwości są takie same w większości krajów europejskich: zawiłość i przewlekłość postępowania oraz wysokie koszty. Każdy z tych aspektów ma wpływ na pozostałe. Zawiłość postępowania i wynikająca stąd zwłoka w jego przebiegu może prowadzić do wzrostu jego kosztów . Skutecznym sposobem zapobieżenia sytuacji, w której pomoc prawna staje się nadmiernym ciężarem dla budżetu, mogą okazać się właśnie środki redukcji kosztów oparte na analizie ich wpływu.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *