Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Pewien porządek procesu

Szczególna regulacja programów komputerowych z polskiej ustawy o prawie au-torskim i prawach pokrewnych została w jeszcze większym stopniu dostosowana do standardów unijnych w wyniku wejścia w życie 22.7.2000 r. nowelizacji tej ustawy z 9.6.2000 r.

Pewien porządek procesu uzgadniania brzmienia polskiej ustawy z wymogami prawa europejskiego ustalony został w poświęconym problematyce własności intelektualnej specjalnym załączniku do tzw. Białej Księgi (White Paper Préparation of The Association Countries of Central and Eastem Europe with a View to the Intégration in The Internai Market), opracowanej w 1995 r. przez Komisję Europejską w celu wskazania tych obszarów systemu prawnego, które w efekcie działań integracyjnych powinny zostać zharmonizowane z prawem wspólnotowym. Z porządku tego wynika, iż w pierwszej kolejności dalszymi pracami dostosowawczymi miały być objęte kwestie czasu ochrony oraz wynajmu i wypożyczania przedmiotów ochrony, w dalszej zaś perspektywie – problematyka telewizyjna (przekazu satelitarnego i rozpowszechniania kablowego) oraz zasady prawne ochrony baz danych.

Pracom dostosowawczym w kontekście integracji z Unią Europejską w dużym stopniu poświęcona została nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 9.6.2000 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 637).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *