Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Pieniądze z pracy z racji śmierci bliskiej osoby

Należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

1. Należności wypłacone w związku ze śmiercią nie podlegają egzekucji, chyba że chodzi o zaspokojenie wierzytelności, na których pokrycie są przeznaczone. Wyłączone są one spod egzekucji nawet dla zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych. Tymi należnościami są: jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika lub rencisty przysługujące członkom rodziny pracownika, lub rencisty, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, w którym nastąpiła śmierć pracownika, należne członkom rodziny uprawnionym do odszkodowania (art. 9 i 31 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.), zasiłek pogrzebowy przysługujący osobie, która pokryła koszty pogrzebu pracownika pozostającego w zatrudnieniu lub korzystającego z urlopu bezpłatnego albo pobierającego zasiłek chorobowy lub macierzyński lub członka rodziny pracownika, który w chwili śmierci nie zarobkował i pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem albo do którego utrzymania przyczyniał się pracownik (art. 41 i 42 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143). Można tu dalej wymienić zwrot kosztów pogrzebu oraz zapłatę odszkodowania najbliższym członkom rodziny zmarłego (art. 446 § 1 i 2 k.c.), należną uprawnionemu sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej (art. 829 pkt 1 k.c. w zw. z art. 805 § 1 i 2 pkt 2 k.c.).

2. Ograniczenie egzekucji dotyczy zarówno należności, jak i sum wypłaconych. W razie stwierdzenia niedopuszczalności egzekucji z wymienionych należności należy odmówić jej wykonania.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

One Response to Pieniądze z pracy z racji śmierci bliskiej osoby

  1. Patka says:

    Wiadomo, ze to nie zastapi nam bliskiej osoby, ale przynajmniej pomoze pokryc koszty pogrzebu…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *