Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Pierwszy konkurs i jego wyniki

W wyniku pierwszego konkursu grantowego przeprowadzonego w 2002 r. Program udzielił wsparcia finansowego 22 organizacjom zajmującym się poradnictwem prawnym i obywatelskim . Nagrodzone projekty można podzielić na dwie grupy:

– 1. Biura porad obywatelskich, uniwersyteckie poradnie prawne, punkty porad prawnych – w dużej mierze działające już przed ogłoszeniem konkursu grantowego, najczęściej zgodnie z wypracowanymi wcześniej standardami poradnictwa obywatelskiego i prawnego. Projekty głównie związane z bieżącą działalnością, rozszerzeniem zakresu udzielanych porad i poprawą jakości udzielanych porad.

– 2. Informacja prawna dostosowana do danej grupy potrzebującej pomocy. Nurt wyrosły z doświadczeń organizacji pozarządowych działających przeważnie na polach innych niż prawo i poradnictwo prawne: na polu pomocy socjalnej, dla ludzi potrzebujących i dotkniętych różnymi dysfunkcjami społecznymi. Tutaj informacja prawna nie tylko uzupełnia, ale nierzadko warunkuje skuteczność udzielanej pomocy. Porada prawna w tym przypadku często współwystępuje z innymi działaniami – typu terapeutycznego: doradztwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Dzięki temu można udzielić pomocy kompleksowej. Przykładowe grupy klientów takich projektów to: dzieci – ofiary przemocy, Romowie, rodziny adopcyjne, psychicznie chorzy, zaginieni i ich rodziny.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *