Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Podjęcie prac nad ustawą

Także organy Państwa nie powinny pozostawać bierne. Wydział Adwokatury i Radców Prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości powinien podjąć działania zmierzające do uczynienia realną odpowiedzialności dyscyplinarnej. Minister Sprawiedliwości dysponuje szeregiem uprawnień nadzorczych wobec zawodowych korporacji prawniczych, z których w praktyce nie korzysta. Niepodejmowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań nie wynika zatem z pewnością z braku ustawowych uprawnień czy braku spraw, jakimi należałoby się zająć, a z braku woli działania. Warto zauważyć, iż Państwo w przypadku spraw z urzędu jest pracodawcą prawników i powinno się interesować jakością usług świadczonych za publiczne pieniądze i kontrolą efektywności ich wydawania.

Podjęcie prac nad ustawą o sprawowaniu pieczy przez samorządy zawodowe nad należytym ich wykonywaniem należy zatem ocenić pozytywnie. Wiele proponowanych tam rozwiązań może poprawić sytuację.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *