Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Podsekretarz stanu

IX.4. Zapis z obrad „Forum pomocy prawnej” (7-8 VI 2002 r., Sejm RP) – fragmenty wystąpień

Sylweriusz Królak, podsekretarz stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości: Chciałbym także, abyśmy w naszych dyskusjach, poszukiwaniach mieli na uwadze to, co dzieje się w Unii Europejskiej, będącej zresztą jednym ze sponsorów całego programu. Unia, uznając „Europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” za część acquis communautaire, przejęła standardy zakreśłone przez Konwencję, a więc między innymi standard dostępu każdej osoby do sądu, zakreślony przez art. 6. Co więcej, rozwinęła go w „Europejskiej karcie praw podstawowych”, zapisując wprost w jej art. 47, że pomoc prawna powinna być dostępna dla osób pozbawionych dostatecznych środków w takim zakresie, w jakim jest ona konieczna do zapewnienia tym osobom efektywnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Można zatem oczekiwać, że docelowo ten przepis znajdzie się również w przyszłej konstytucji Unii.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *