Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Pomoc prawna dla cudzoziemców i uchodźców

Pomoc prawna dla cudzoziemców i uchodźców. W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka działa także odrębny zespół prawników udzielający pomocy prawnej cudzoziemcom i uchodźcom. Pomoc prawna udzielana jest wszystkim zgłaszającym się cudzoziemcom, niezależnie od tego, jaki jest ich status prawny oraz czy są w Polsce legalnie, czy nielegalnie. Treść prze-prowadzanych rozmów jest chroniona tajemnicą, nie prowadzi się ewidencji przychodzących do Fundacji cudzoziemców. Rocznie przyjmowanych jest około tysiąca osób. Udzielane są ustnie porady prawne w kwestiach dotyczących nadania statusu uchodźcy i legalizacji pobytu w Polsce oraz z zakresu rozmaitych dziedzin prawa, przede wszystkim prawa administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy i prawa karnego. Zespół podejmuje także działania na rzecz uchodźców starających się o sprowadzenie rodzin. Zainteresowani informowani są o obowiązującym w Polsce prawie, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących cudzoziemców. Dla cudzoziemców i osób ubiegających się o status uchodźcy prawnicy zespołu sporządzają pisma urzędowe i procesowe, w szczególności:

– odwołania od decyzji administracyjnych (np. w razie odmowy nadania statusu uchodźcy),

– wnioski o udzielenie bądź przedłużenie wiz uprawniających do przebywania na terytorium Polski,

– wnioski o wydanie odpowiednich dokumentów stwierdzających tożsamość,

– odwołania od wydanych decyzji administracyjnych, np. o wydaleniu,

– pisma zwracające uwagę na przewlekłość toczących się postępowań,

– pisma procesowe związane ze wszczęciem lub toczącym się postępowaniem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *