Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Pomoc prawna na etapie sądowym

Pomoc prawną na etapie sądowym i o charakterze zastępstwa procesowego można także uzyskać od prokuratury. Jednak, co oczywiste, prokuratura powołana jest do innych zadań i udzielanie pomocy prawnej czy wnoszenie powództw na rzecz obywateli stanowi marginalną część jej działalności. Choć można by rozważać przejęcie przez prokuraturę większej odpowiedzialności w tym zakresie, to wydaje się to obecnie nierealne ze względu na nawał pracy, z jakim prokuratura się boryka.

Uprawnienia do wnoszenia spraw osób indywidualnych ma także Rzecznik Praw Obywatelskich, jednak trudno traktować trzon jego działalności jako udzielanie pomocy prawnej. Rzecznik jest raczej przysłowiową „ostatnią deską ratunku” i najczęściej włącza się w sprawę tam, gdzie nastąpiło naruszenie praw i wolności przez organy władzy. Biuro Rzecznika udziela jednak w rzeczywistości, co pokazują przedstawione dane, wielu podstawowych porad i informacji prawnych. Choć są one najczęściej prostą informacją

o możliwych do podjęcia środkach prawnych w sprawie i nie mają charakteru dogłębnej analizy i pomocy prawnej, ich rola jest oczywiście bardzo ważna.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *