Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Pomoc prawna udzielana przez organizacje konsumenckie

Wyspecjalizowaną ogólnokrajową organizacją udzielającą pomocy kon-sumentom jest Federacja Konsumentów. Federacja posiada 50 klubów terenowych działających jako poradnie konsumenckie. Federacja realizuje zadanie państwowe: „Prowadzenie ogólnokrajowego bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń” i na ten cel otrzymuje dotacje z budżetu Państwa . Najczęstszą formą pomocy udzielanej konsumentom jest porada prawnika. Federacja podejmuje się również mediacji między konsumentem a sprzedawcą lub producentem. Jeżeli to zawiedzie, przedstawiciele Federacji piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

Dane o realizacji przez Federację Konsumentów w 2001 r. zadania państwowego „Prowadzenie ogólnokrajowego bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń” są następujące:

Wystąp. pisemne do podmiotów gosp. i organów admin. państw. 8 809. Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc prawna na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Na podstawie art. 10 a Ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez powiatowe centra pomocy rodzinie należy udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom i rodzinom, a także pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W szczególności uprawnione do skorzystania z tych form pomocy są osoby wskazane w art. 3 ustawy, tj. ubodzy, sieroty, bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni, przewlekle chorzy, bezradni, byli więźniowie. Wśród uprawnionych ustawa wymienia także rodziny niepełne i wielodzietne, alkoholików, narkomanów oraz ofiary klęsk żywiołowych lub ekologicznych.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *