Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów

Natomiast ochrona praw pokrewnych w stosunkach międzynarodowych wprowa-dzona została przez Konwencję rzymską z 26.10.1961 r. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów i organizacji nadawczych (Dz.U. z 1997 r. Nr 125, poz. 800 i 801). Do niedawna Konwencja ta nie obowiązywała Polski, co czyniło pozycję obcych podmiotów praw pokrewnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o wiele słabszą od pozycji, jaką mieli w Polsce zagraniczni twórcy (Konwencja rzymska podpisana została przez Prezydenta RP 31.12.1996 r., w stosunku do Polski weszła w życie 13.6.1997 r.).

Poza tym podstawowym aktem prawa międzynarodowego, poświęconym m.in. problematyce ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych, jest Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (w skrócie TRIPS – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Jest to dokument akcesoryjny wobec Porozumienia Ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), działającą od 1.1.1995 r., w stosunku do którego TRIPS stanowi jeden z załączników (Załącznik 1C). TRIPS obowiązuje także Polskę (jego tekst z tłumaczeniem na język polski został opublikowany w załączniku do Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143.) Nawiązuje on wyraźnie do zasad ochrony, przewidzianych w Konwencjach berneńskiej i rzymskiej, stanowiąc ich uzupełnienie z punktu widzenia interesów międzynarodowego obrotu w zakresie własności intelektualnej.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *