Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Pośrednim przedmiotem ochrony są

Pośrednim przedmiotem ochrony są więc konkretne dobra, w interesującym nas zakresie dobra niematerialne, jakimi są utwory i przedmioty praw pokrewnych. Z kolei dobra te są przedmiotem praw autorskich i praw pokrewnych, określanych nie bez powodu jako prawa na dobrach niematerialnych. Właśnie utwory i przedmioty praw pokrewnych zostaną w niniejszym rozdziale bliżej scharakteryzowane.

Celem uporządkowania powyższych zależności można odwołać się obrazowo do konstrukcji klasycznej normy prawnej. Dobra objęte ochroną oraz podmioty, którym te dobra przysługują (rozdziały II i III), należy zaliczyć do sfery stanu faktycznego (hipoteza normy), natomiast bezpośrednio chronione prawa i ustawowe środki ochrony (rozdziały IV i V) – do sfery stanu prawnego: określonego pozytywnie, przez wskazanie składających się na prawa podmiotowe uprawnień (dyspozycja normy) oraz negatywnie, przez wyeksponowanie dolegliwości, grożących osobom te prawa podmiotowe naruszającym (sankcja normy).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *