Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Poza funkcją uszczegóławiającą

Poza funkcją uszczegóławiającą, polegającą na rozwijaniu treści poszczególnych zapisów ustawy, ramowe, ogólne normy prawa cywilnego odgrywają wobec prawa autorskiego i praw pokrewnych jeszcze drugą podstawową rolę. Sprowadza się ona do ukształtowania subsydialnego wobec przewidzianego w ustawie reżimu ochrony. W praktyce oznacza to, że w sytuacji, gdy określone dobro nie może być zakwalifikowane jako utwór lub określony przedmiot praw pokrewnych albo jeśli ochrona wynikająca z ustawy okazuje się nieskuteczna, osoba, której interes został naruszony, może odwołać się do ogólnie unormowanych zasad odpowiedzialności.

Taką subsydiamą w stosunku do prawa autorskiego ochronę zapewniają odpowiednie przepisy części ogólnej Kodeksu cywilnego (art. 23-24 KC). Jeżeli chodzi natomiast o ochronę majątkowej eksploatacji dóbr niematerialnych, to może być ona poza ustawą realizowana dwutorowo:

– 1) na zasadach odpowiedzialności deliktowej (art. 415 i n. KC oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) lub

– 2) na zasadach odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i n. KC oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *