Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Prace legislacyjne

Przy okazji omawiania problematyki jakości pracy prawników i instrumentów służących kontroli tej jakości wypada wspomnieć o pracach legislacyjnych, jakie obecnie trwają. Krytyka różnych korporacji zawodowych, która w ostatnich latach znacznie się wzmogła, oraz aspiracje kolejnych samorządów zawodowych do roli konstytucyjnie określonego „zawodu zaufania publicznego” doprowadziły do podjęcia prac dotyczących regulowania przez Państwo tej problematyki. W kwietniu 2002 r. odbyła się w Senacie konferencja, która rozpoczęła ten proces . W lipcu 2002 r. Rada Ministrów przyjęła Notatkę w sprawie zawodów zaufania publicznego oraz proponowanych zmian w sferze nadzoru nad samorządami zawodowymi przedłożoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej . Rada Ministrów upoważniła także Ministra Pracy do przygotowania we współpracy z Rządowym

Centrum Legislacji projektu ustawy o sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz o sprawowaniu nadzoru nad samorządami zawodowymi. Następnie powstał międzyresortowy zespół do spraw opracowania projektu regulacji .

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *