Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu sądownictwa

– 1. Prawidłowe funkcjonowanie systemu sądownictwa oraz zapewnienie skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim obywatelom stanowi od pewnego czasu przedmiot troski Rady Europy i jej państw członkowskich.

– 2. Przez wszystkie te lata w ramach międzyrządowych działań Rady Europy na gruncie prawa kwestie te rozwiązywano na różne sposoby.

– 3. Wiele instrumentów przyjętych przez Komitet Ministrów stanowi odzwierciedlenie przyświecającego mu celu, jakim jest dążenie do bardziej rzetelnego i bardziej efektywnego wymiaru sprawiedliwości. Niektóre ze środków zalecanych przez te instrumenty dotyczą tworzenia efektywnych systemów pomocy prawnej. Celem innych jest zmniejszenie nadmiernego obciążenia sądów, na przykład przez wspieranie polubownego rozwiązywania sporów poza systemem sądownictwa albo też przed rozpoczęciem postępowania przed sądem czy podczas jego trwania. Gdy postępowania spornego nie można uniknąć, konieczne jest zastosowanie środków uprasz-czających procedurę wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, by pewne reguły proceduralne obowiązujące w państwach członkowskich nie utrudniały efektywnego działania wymiaru sprawiedliwości. Do poprawy efektywności i rzetelności tego systemu może się też przyczynić uproszczenie dokumentów używanych w postępowaniu przed sądem oraz właściwe rozpowszechnianie informacji prawnej, w tym orzecznictwa, w kręgach prawniczych oraz w społeczeństwie. Ponadto proponuje się rozmaite środki poprawy działania systemu i procedur apelacyjnych, przede wszystkim w sprawach cywilnych i handlowych, gdzie generalnie przewlekłość postępowania jest większa niż w sprawach karnych.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *