Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Prawnicy

Prawnicy. Prawnicy winni być odpowiednio wynagradzani za świadczoną pomoc prawną odpowiedniej jakości z jednoczesnym zapewnianiem możliwości rozwiązywania sporów w jak najprostszy i jak najbardziej polubowny sposób. W tym celu należałoby rozważyć zapewnienie prawnikom finansowej motywacji do polubownego rozwiązywania sporów.

Praca prawników, udzielających pomocy klientom [z urzędu], powinna być monitorowana w celu uniknięcia niepotrzebnych wydatków. Ponadto efektywność finansowa systemu pomocy prawnej mogłaby być poprawiona przez:

– ustanowienie stawek za pomoc prawną oraz górnej granicy wydatków, ponoszonych przez prawników w sprawach z urzędu, aby budżety na pomoc prawną mogły być efektywnie kontrolowane

– oferowanie poważanym i kompetentnym prawnikom prowadzenia określonej liczby spraw po negocjowanych stawkach dla obniżenia ogólnych kosztów systemu, zapewniając jednocześnie ciągłe utrzymanie jakości pomocy prawnej

– wymaganie od ww. osób przedstawiania sprawozdań lub tymczasowych sprawozdań o ich wynagrodzeniach i kosztach, dla zwiększenia do maksimum ich odpowiedzialności oraz otwartości i przejrzystości systemu pomocy prawnej

– zachęcanie do rozwiązywania spraw z urzędu szybko i polubownie, by spory mogły być rozstrzygane bez uciekania się do drogi sądowej.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *