Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Progam Fundacji im. Stefana Batorego

„Program prawny” Fundacji im. Stefana Batorego237 rozpoczął działalność w 1999 r.238 Założeniem Programu jest działanie na rzecz podniesienia świadomości i kultury prawnej społeczeństwa poprzez zwiększanie dostępu obywateli do informacji prawnej, wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wzmacnianie aktywności organizacji pozarządowych poprzez wykorzystywanie przez nie dostępnych instrumentów prawnych. Program wspiera projekty nowe, dopiero powstające, często wymagające wzmocnienia merytorycznego, szkolenia, czasu na sprawdzenie metody pracy. Program pomaga także w tworzeniu trwałych instytucji, które mogłyby funkcjonować dłużej (oceniane jest dopracowanie metod działania, włączenie określonych działań do programu szkół, uniwersytetów, specjalizacja danej organizacji). Program wspiera wreszcie inicjatywy modelowe, które mogą być wykorzystywane przez inne organizacje i instytucje. Na opisane działania w ramach „Programu prawnego” Fundacja wydała w roku 1999 – 1 035 377 zł, w roku 2000 – 1050351 zł, w roku 2001 – 1 260000 zł, a w roku 2002 – 1412480 zł.

Jednym z zadań programu, co istotne z punktu widzenia niniejszego raportu, jest budowanie w Polsce tradycji bezpłatnego poradnictwa i aktywnego uczestniczenia organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy prawnej osobom ubogim. Fundacja im. Stefana Batorego była jednym z inicjatorów powstania i wspiera finansowo od lat wspominane wcześniej biura porad obywatelskich oraz uniwersyteckie poradnie prawne.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *