Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Projekt ustawy

W interesującym nas zakresie projekt ustawy zawiera wiele ciekawych propozycji służących zwiększeniu roli odpowiedzialności dyscyplinarnej, większej przejrzystości działań w tej mierze organów samorządu zawodowego oraz wzmocnienia kontroli społecznej nad postępowaniami korporacyjnymi. Projekt zakłada między innymi:

– jawność postępowań dyscyplinarnych (art. 17),

– przewodniczenie składowi sądu dyscyplinarnego drugiej instancji przez sędziego sądu okręgowego (lub osobę spełniającą warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego) (art. 19),

– możliwość odwołania stron i uczestników na prawach strony od wyroku sądu dyscyplinarnego drugiej instancji do sądu powszechnego apelacyjnego (art. 21),

– możliwość wstąpienia do postępowania dyscyplinarnego na prawach strony przez organ nadzoru i prokuratora.

Projekt zakłada także, że organy nadzoru miałyby obowiązek przedkładania corocznie sprawozdań z wykonywania nadzoru nad samorządem zawodowym Prezesowi Rady Ministrów (art. 33).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *