Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Różny charakter instytucji i organizacji

Przedstawione w rozdziale instytucje i organizacje mają oczywiście różny charakter. Łączy je to, że dzięki ich działalności można uzyskać pomoc prawną w inny sposób niż przez przyznanie pełnomocnika z urzędu.

W postępowaniu sądowym rolę taką pełnią działanie z urzędu i pouczenia sądu. Dotyczą one osób, które przed sądem stają, i ograniczają się do postępowania sądowego. Prócz przepisów szczegółowych nakładających na sąd konkretne obowiązki najważniejszy jest artykuł 5 k.p.c. formułujący ogólną zasadę pouczania osób niereprezentowanych przez prawnika. To bardzo ważna z punktu widzenia osób niezamożnych i niereprezentowanych instytucja prawna. Po zmianach procedury cywilnej, które ograniczyły działanie sądu z urzędu i rozszerzyły zasadę kontradyktoryjności, różna jest praktyka stosowania art. 5 przez sędziów. Z rozmów z sędziami wynika, że udzielają pouczeń w różnym zakresie – jedni częściej, inni rzadziej, jedni bardziej ogólnie, inni bardziej szczegółowo. Nie ma w tej mierze szczegółowych standardów. Sędziowie wskazują też na fakt, iż jeśli druga strona jest reprezentowana przez prawnika, to pouczanie strony niereprezentowanej bywa przez tych prawników podnoszone jako naruszenie zasady bezstronności, co, przynajmniej w niektórych wypadkach, wpływa na decyzję sądu o tym, czy i o czym pouczać. Wydaje się, że warto by w tej mierze opracować szczegółowe standardy pozostawiające mniej swobody uznaniu sędziowskiemu. Warto także przeprowadzić badania w sądach, które pokazałyby skalę i szczegółowość pouczeń udzielanych przez sędziów (obserwacja rozpraw i badania aktowe – protokoły z rozpraw).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *