Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Rozwiązania z przeszłości

Kolejny problem omawianej perspektywy czasowej, to kwestia pojawienia się w nowej polskiej regulacji praw pokrewnych (zwanych także prawami sąsiednimi), które uprzednio nie były odrębnie regulowane, tzn. przedmioty tych praw mogły być wcześniej chronione ewentualnie na ogólnych zasadach prawa cywilnego (prawa te nie stanowiły samodzielnych praw o charakterze bezwzględnym – chronionych erga omnes). Wcześniejsze wprowadzenie podobnej regulacji nie powiodło się, mimo proponowania konkretnych rozwiązań systemowych (por. np. projekty ustawy o ochronie artystów wykonawców, patrz: bibliografia na końcu rozdziału), jak i fun-kcjonowania w tym zakresie od kilkudziesięciu już lat Konwencji rzymskiej z 1961 r.

Rozwiązania z przeszłości mogą stanowić także gotowe, sprawdzone wzory, do których w razie potrzeby można zawsze się odwołać. Naturalnie odnosi się to tylko do tych rozwiązań, które się wyraźnie nie zdezaktualizowały, co dotyczy głównie przepisów normujących sferę twórczości związanej z działalnością techniczną wymagającą ciągłej modernizacji. Najlepszym tego przykładem są programy komputerowe, które siłą rzeczy nie mogły być przedmiotem regulacji nie tylko pierwszej polskiej ustawy o prawie autorskim z 1926 r., ale również ustawy z 1952 r., przynajmniej wjej pierwotnej wersji.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *