Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Rozwój ruchu „klinicznego” w Polsce

Istotnym z uwagi na przedmiot niniejszego Raportu celem działalności poradni prawnych jest świadczenie pomocy prawnej osobom ubogim. Rocznie każda z poradni w Polsce prowadzi od kilkudziesięciu do kilkuset spraw . Tytułem przykładu, w poradni Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2002 czterdziestu jeden studentów prowadziło 729 spraw. W roku akademickim 2002/2003 w poradni poznańskiej trzydziestu siedmiu studentów prowadziło 651 spraw, a w poradni szczecińskiej trzydziestu sześciu studentów zajmowało się 409 sprawami. Największa (70 studentów) poradnia uniwersytecka Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2002 prowadziła 1025 spraw. Sprawy są prowadzone przez wyspecjalizowane sekcje poradni, na Uniwersytecie Warszawskim, dla przykładu, są to: sekcja uchodźców, sekcja cywilna, sekcja organizacji pozarządowych, sekcja „tymczasowo aresztowani”, sekcja „przemocy”, sekcja prawa pracy, sekcja prawa karnego.

Można przypuszczać, że rozwój ruchu „klinicznego” w Polsce, który z pewnością będzie postępował w najbliższych latach, przyniesie jedynie ograniczony wzrost spraw prowadzonych przez poradnie, bowiem ich możliwości organizacyjne, jak i główny cel – edukacyjny – limituje ilość spraw, jakimi mogą zajmować się studenci. Jednak studenci, którzy brali udział w programie klinicznym, są przynajmniej w części naturalnymi kandydatami, zarówno jeśli chodzi o poziom kompetencji, jak i rozumienie roli poradnictwa, do pracy w organizacjach pozarządowych świadczących pomoc prawną osobom ubogim.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *