Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Sektor pozarządowy a pomoc prawna

Poniższe informacje są jedynie przykładowe i w żadnej mierze nie odzwierciedlają bogactwa pomocy prawnej świadczonej przez sektor pozarządowy w Polsce. Jak dotąd nie prowadzono badań, które dałyby pełny obraz skali działania tych organizacji. W ramach projektu HFPC opracowaliśmy „kwestionariusz organizacji” i przeprowadziliśmy jedynie badania pilotażowe organizacji pozarządowych świadczących pomoc prawną .

Wiele organizacji działa prężnie w swojej lokalnej społeczności. Cechą charakterystyczną działalności organizacji pozarządowych jest ich różnorodność. Są to walory dla ruchu pozarządowego bardzo ważne, jednak w przypadku udzielania pomocy prawnej dobrze byłoby zbadać ten obszar, aby ewentualnie podjąć działania służące wszystkim. Przydatne byłoby określenie standardów, jakie spełniać powinna organizacja, by udzielać pomocy prawnej. Takie standardy ułatwiłyby nawiązanie organizacjom współpracy z korporacjami prawniczymi. Dobrze byłoby rozeznać, jakie materiały informacyjne poszczególne organizacje opracowują. Jest ich wiele, ale ponieważ nie ma platformy wymiany informacji, niektóre wysiłki są niepotrzebnie powielane236. Pojawiły się już programy wspierania poradnictwa prawnego organizacji społecznych, których celem jest między innymi działanie na rzecz wzmocnienia roli tego poradnictwa, jego jakości, wymiany informacji pomiędzy organizacjami, wspólnych szkoleń itp. Fundacja im. Stefana Batorego oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności prowadzą specjalne programy, w ramach których wspierają organizacje świadczące pomoc prawną dla ubogich.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *