Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Spostrzeżenie powyższe

Spostrzeżenie powyższe znajduje potwierdzenie zarówno w tekście polskiej ustawy (art. 5), jak i postanowień stosownych konwencji międzynarodowych (por. art. 5 ust. 2 zd. 2 Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej, zgodnie z którym zakres ochrony, jak też środki jej dochodzenia, zapewnione autorowi w celu ochrony jego praw, są normowane wyłącznie przez ustawodawstwo państwa, w którym żąda się ochrony). Ideą tego rodzaju zapisów jest naturalnie dążenie ustawodawcy do zapewnienia sto- sowania w poszczególnych państwach (w tym i w Polsce) przede wszystkim ich we-wnętrznych porządków prawnych, właściwych do oceny zakreślonych ustawowo stanów faktycznych, oczywiście przy wszelkim szacunku dla przyjmowanych dobrowolnie zasad prawa międzynarodowego (np. wynikających również z tekstu Konwencji berneńskiej zasad:

– 1) asymilacji – traktowania krajowego, czyli zrównania położenia twórców obcych z twórcami krajowymi oraz

– 2) minimum konwencyjnego, czyniącej uprzywilejowaną pozycję obcych autorów).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *