Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Sprawy dotyczące uchodźców

Zespół udziela także pomocy w nawiązaniu kontaktu z adwokatami spe-cjalizującymi się w sprawach dotyczących uchodźców oraz zleca adwokatom prowadzenie spraw cudzoziemców, szczególnie istotnych ze względu na ochronę praw człowieka w rozumieniu „Europejskiej konwencji praw człowieka”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundacja nie może brać bezpośredniego udziału w postępowaniu administracyjnym. Aktywny udział w toczącym się postępowaniu może polegać jedynie na „wyręczaniu” strony w pisaniu stosownych pism i na doradzaniu, jakie kroki procesowe, w jaki sposób i w jakiej formie należy podejmować. Angażowani przez Fundację adwokaci działają w ścisłej współpracy z Fundacją, uzgadniają z Zespołem strategię działania i korzystają z materiałów gromadzonych przez Zespół.

Zespół prowadzi także działalność informacyjno-edukacyjną. W jej ramach opracował szereg broszur informujących o obowiązującym w Polsce prawie i procedurach dotyczących cudzoziemców. Broszury wydawane były w językach najbardziej popularnych wśród przyjeżdżających.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *