Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Sprzężenie takie na gruncie prawa autorskiego i praw pokrewnych

Sprzężenie takie na gruncie prawa autorskiego i praw pokrewnych jest regułą. Co prawda istnienie dobra chronionego nie zależy od jego utrwalenia, ale większość utworów i przedmiotów praw pokrewnych już z chwilą powstania jest w określony, charakterystyczny dla siebie sposób zapisywana. Także czyste nośniki są produkowane właśnie z myślą o ich wykorzystaniu do utrwalania dóbr własności intelektualnej.

Duże znaczenie egzemplarzy w obrocie wiąże się poza tym z możliwością pra-ktycznego funkcjonowania konstrukcji pól eksploatacji, decydującej o zakresie tre-ściowym praw autorskich i praw pokrewnych (por. rozdział IV). Efektem utrwalenia dobra niematerialnego jest bowiem powstanie jego materialnego nośnika, natomiast zwielokrotnienie polega na powiększeniu liczby jego egzemplarzy, które dzięki temu mogą być wprowadzane do obrotu, a także stanowić przedmiot najmu lub dzierżawy czy też, w zależności od specyfiki danego dobra, umożliwić jego eksploa- tację na innym polu (odtwarzania, wyświetlania itd.). Tak jednak jak utrwalenie to-warzyszy powstawaniu każdego egzemplarza, zwielokrotnienie jest zakresem chara-kterystycznym dla egzemplarzy powielonych, stanowiących kopię egzemplarza ory-ginalnego.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *