Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Status pracowniczy twórców i artystów

Status pracowniczy twórców i artystów wykonawców nie wymaga odrębnej pre-zentacji. W tym względzie odesłać należy osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy do ogólnych opracowań z zakresu prawa pracy. Problematyka prawa autorskiego i praw pokrewnych, związana ze stosunkami pracowniczymi, stanowi jeden z elementów układu podmiotów uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej i dlatego też w ramach prezentacji tego układu zostanie krótko scharakteryzowana (por. rozdział III). Dodatkowo wątek pracowniczy znajdzie się w uwagach poświęconych opodatkowaniu praw autorskich i praw pokrewnych (por. rozdział VIII).

Natomiast osobno potraktowane zostaną kwestie ubezpieczeniowe. Trzeba jednak mieć świadomość, iż decyzja co do skomentowania w skrypcie zasad ubezpieczeń społecznych twórców i artystów wykonawców wynika z dążenia do kompleksowego ujęcia omawianego materiału, przydatnego nie tylko dla osób zawodowo zainteresowanych praktycznym funkcjonowaniem praw autorskich i praw pokrewnych, ale również dla podmiotów z tytułu tych praw uprawnionych. Unormowanie ubezpieczeń społecznych twórców i artystów wykonawców umiejscowione jest poza systemem prawa własności intelektualnej.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *