Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Strona w procesie transgranicznym

Strona w procesie transgranicznym szybciej i łatwiej uzyska pomoc prawną z urzędu w państwie, w którym orzeka sąd, jeżeli będą istniały efektywne procedury dotyczące współpracy pomiędzy różnymi władzami państwowymi zaangażowanymi w sprawę. Pomocne byłyby także szkolenia i działania informacyjne skierowane zarówno do ogółu obywateli, jak i kręgów zawodowych.

Zielona księga spotkała się z życzliwym przyjęciem, a znaczna większość zainteresowanych stron uznała potrzebę działania na szczeblu Wspólnoty. Dnia 29 VI 2001 r. Komisja zorganizowała spotkanie z ekspertami państw członkowskich w celu przedyskutowania pierwszego projektu „Dyrektywy”. Liczne reakcje na Zieloną księgę, spotkania z lutego 2001 r. oraz z czerwca 2001 r. ujawniły, że większość zainteresowanych stron zgadza się, że inicjatywa Komisji musi zakładać minimalne standardy dla zapewnienia efektywnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w całej Unii dla osób w postępowaniach transgranicz- nych poprzez zapewnienie pomocy prawnej z urzędu na odpowiednią skalę.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *