Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Sytuacja w Afryce Południowej

Afryka Południowa ma interesujące doświadczenie w zakresie integracji „klinik prawa” z systemem edukacji prawniczej. Podobnie jak to się dzieje w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, południowoafrykańscy absolwenci prawa pragnący zostać adwokatami muszą odbyć staż po ukończeniu studiów. W 1993 r. znowelizowano ustawę o zawodzie adwokata zezwalając absolwentom prawa na zdobywanie doświadczenia praktycznego podczas stażu w służbie publicznej odby wanego w „klinice prawa” lub w firmie prowadzącej działania prawne w interesie publicznym. Staż taki jest alternatywą wobec praktyki u prywatnego adwokata*’. „Kliniki prawa” biorące udział w programie muszą zatrudniać praktykującego adwokata o wystarczającym doświadczeniu, by nadzorował pracę absolwentów. Kliniki te są finansowane bezpośrednio przez Radę Pomocy Prawnej i działają jako biura obrońcy publicznego przy sądach okręgowych. Według danych zgromadzonych przez południowoafrykańską Radę Pomocy Prawnej w okresie od 1 VII 1994 r. do 31 XII 1996 r. „kliniki prawa” prowadziły 24 513 spraw karnych i 12 997 spraw cywilnych, przy czym średni koszt sprawy wyniósł 433 randy, a więc mniej niż połowę średniego kosztu sprawy w systemiejudicare (obrony i pełnomocnictwa z urzędu), wynoszącego 976 randów .

Doświadczenie południowoafrykańskie dowodzi, że programy stażowe dla absolwentów można z powodzeniem zintegrować z państwowym systemem zapewniania pomocy prawnej.

– 2. Tworzenie nowych źródeł finansowania. Obok zmniejszania kosztów drogą stosowania modeli wiążących wysoką efektywność z niskimi kosztami państwa tworzą także nowe źródła finansowania zdolne zaspokoić rosnące potrzeby systemu pomocy prawnej. Dla potrzeb niniejszego opracowania potencjalne nowe źródła finansowania podzielone zostaną na trzy kategorie: (1) źródła tworzone drogą działań rządowych (2) źródła wymagające zatwierdzenia przez rząd (3) źródła prywatne zależne od współpracy na szczeblu rządu.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *