Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Szczegółowa analiza stanu faktycznego

Szczegółowa analiza stanu faktycznego celem przekonania się, czy w danym przy-padku mamy do czynienia z utworem, czy też z dziełem o nietwórczej naturze, odnośnie do wielu dóbr nie będzie w ogóle konieczna. Część bowiem efektów pracy ludzkiego umysłu na tyle bezdyskusyjnie kojarzona jest z zasługującą na ochronę twórczością intelektualną, iż przyjmuje się w stosunku do nich swego rodzaju domniemanie posia-dania autorskoprawnego charakteru. Dotyczy to np. klasycznych dzieł literackich, pla-stycznych czy muzycznych. Nikt nie neguje słuszności zaliczania ich do utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Przynależność efektów tego rodzaju twórczości do sfery bezwzględnie chronionej własności intelektualnej jest oczywista i powszechnie akceptowana, co wynika z ugruntowanej tradycji w tym zakresie (por. np. pełne brzmienie tytułu Konwencji berneńskiej z 1886 r.) oraz z silnego ich nasycenia wartościami estetyczno-artystycznymi odzwierciedlającymi kreatywność twórcy.

Opisowa definicja utworu sformułowana została bardzo ogólnie (art. 1 ust. 1 ustawy). Daje ona możliwość objęcia ochroną z tytułu prawa autorskiego bardzo sze-rokiego zakresu przejawów ludzkiej działalności. Dla ułatwienia stwierdzania twórczego, indywidualnego charakteru poszczególnych dzieł ustawodawca zdecydował się na przykładowe wyliczenie rodzajowo zakreślonych kategorii utworów (art. 1 ust. 2 ustawy).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *