Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Termin „własność intelektualna”

Termin „własność intelektualna” wymaga krótkiego komentarza. Własność in-telektualna kojarzona jest z szeroką gamą dóbr niematerialnych, zarówno stanowiących przedmiot regulacji prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak i będących innego rodzaju, nie wymagającymi twórczego i indywidualnego lub artystycznego charakteru wytworami ludzkiego intelektu (wymienić tu przykładowo należy w pierwszej kolejności wynalazki, znaki towarowe i chronione prawem wzory przemysłowe). Dla tego kierunku interpretacyjnego charakterystyczna jest koncepcja własności intelektualnej, przyjęta w Porozumieniu TRIPS (por. art. 1 ust. 2).

W innym, bardziej restrykcyjnym i rzadko spotykanym ujęciu, własność intelektualna utożsamiana jest przede wszystkim z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (por. np. rozróżnienie własności intelektualnej i własności przemysłowej w art. 66 powoływanego w poprzednim punkcie Układu Europejskiego – Stowarzyszeniowego). Natomiast prawa, które ogólnie zaliczyć można do tzw. prawa patentowego (wynalazczego), obejmowane są z kolei nazwą praw własności przemysłowej.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *