Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Tworzenie, rozwój i umacnianie systemów pomocy prawnej

– 18.1. Systemy pomocy prawnej działające w poszczególnych państwach różnią się znacznie między sobą (np. pod względem budżetu, infrastruktury itp.), co spowodowane jest czynnikami takimi, jak publiczne zapotrzebowanie na usługi prawne, względy socjalne i polityczne, jak również tradycje historyczne i kulturowe. W odpowiedzi na zmiany tych czynników, a także w celu wypełnienia swych międzynarodowych zobowiązań (np. art. 6 „Europejskiej konwencji praw człowieka”), wiele państw tworzy obecnie nowe systemy pomocy prawnej lub dokonuje reformy systemów istniejących. Przy okazji takich działań państwa mogą przybliżyć te systemy do społeczeństwa, poszerzając tym samym jego dostęp do sprawiedliwości.

– 18.2. Zgodnie z punktem 4 Rezolucji nr 1 23. Konferencji Europejskich Ministrów Sprawiedliwości „Wymiar sprawiedliwości w XXI wieku” (Londyn, 8-9 VI 2000 r.) Rada Europy może skutecznie wspomóc swe państwa członkowskie w zakresie reformowania i rozwijania ich systemów pomocy prawnej drogą organizowania seminariów (przede wszystkim na szczeblu regionalnym) oraz stosowania innych form wzajemnego wsparcia technicznego pomiędzy państwami w celu promowania wymiany doświadczeń i wiedzy fachowej, która prowadzi do powstawania pozytywnych strategii rozwoju przyszłych systemów pomocy prawnej (patrz np. „Plan działania” przyjęty przez uczestników seminarium Rady Europy z udziałem Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji w sprawie stworzenia systemu pomocy prawnej – Tbilisi, 12-13 VI 2000 r.).

– 18.3. Jest rzeczą oczywistą, iż państwa mogą uczyć się od siebie nawzajem, korzystając ze swoich doświadczeń i wiedzy fachowej. Należy więc w takim samym stopniu uwzględniać inne fora Rady Europy organizowane drogą elektroniczną (np. internetowe grupy dyskusyjne).

– 19. Praktyczna organizacja, administracja i dystrybucja (dispensation) systemów pomocy prawnej.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *