Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Ubezpieczenie od kosztów prawnych

Ubezpieczenie od kosztów prawnych w sprawach cywilnych istnieje także w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Może ono obejmować pewne konkretne kategorie spraw (jak np. ubezpieczenie od odpowiedzialności za spowodowanie wypadku drogowego), lub też mieć szerszy zasięg oferowane jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W niektórych krajach ubezpieczenia od kosztów prawnych mogą też pokrywać grzywny nałożone na ubezpieczonego. Większość takich ubezpieczeń obejmuje odpowiedzialność w sprawach transgranicznych, powstałych na terenie jurysdykcji innej niż ta, do której należy ubezpieczony*.

Odsetki od środków zgromadzonych na kontach adwokatów (Interest on Lawyers’ Trust Accounts – 10LTA). Programy IOLTA istnieją w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Za pośrednictwem IOLTA adwokaci przekazują kwoty powierzone przez klientów na oprocentowane rachunki bankowe. Odsetki narosłe na tych rachunkach przekazuje się na rzecz fundacji świadczących usługi prawne ubogim klientom. Obecnie wszystkie programy IOLTA działające w Stanach Zjednoczonych przynoszą w sumie około 100 milionów USD rocznie i tym samym zapewniają podstawowe usługi prawne 1,7 min Amerykanów o niskich dochodach, będąc drugim w kolejności największym źródłem finansowania pomocy prawnej*”. W Afryce Południowej odpowiedniki funduszy IOLTA wykorzystuje się dla wsparcia edukacji prawniczej i akredytowanych uniwersyteckich „klinik” pomocy prawnej.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *