Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Uniwersyteckie poradnie prawne

Poradnictwo prawne prowadzone jest przez kilkanaście uniwersyteckich poradni prawnych, nazywanych również, jak ich amerykański pierwowzór, „klinikami prawa”24,s. Pierwsze poradnie powstały w Polsce w Krakowie (przy Uniwersytecie Jagiellońskim) i w Warszawie (przy Uniwersytecie Warszawskim). Obecnie poradnie działają w następujących ośrodkach uniwersyteckich: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Słubice, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław. W trakcie organizacji są uniwersyteckie poradnie prawne w Olsztynie i Opolu . Dodatkowo w 2002 r. powstała Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP), której zadaniem jest wspomaganie działalności poradni w zakresie organizacyjnym, finansowym i merytorycznym, reprezentowanie środowiska pracowników i studentów uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce i na forum między-narodowym, wypracowanie jednolitych standardów pracy poradni i sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem .

Idea uniwersyteckiej poradni prawnej łączy dwa istotne aspekty – edukacji oraz działania pro publico bono. W ramach programu poradni, włączonego do zajęć akademickich, studenci prawa udzielają bezpłatnych porad osobom, których status majątkowy nie pozwala na skorzystanie z usług profesjonalisty (adwokata lub radcy prawnego). Studenci (IV-V rok) udzielają porad pod kierunkiem pracowników naukowych oraz współpracujących z nimi prawników-praktyków . Osoba zwracająca się do poradni musi wypełnić oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej. Poradnie uniwersyteckie funkcjonują dzięki finansowaniu ze źródeł prywatnych oraz pomocy władz akademickich. Jakkolwiek podstawową rolą poradni jest praktyczna nauka prawa, komplementarna w stosunku do tradycyjnych wykładów, ćwiczeń i seminariów, to spełniają one ważną rolę w zaspokajaniu zapotrze-bowania na usługi prawne wśród osób ubogich. Należy również pozytywnie ocenić walor kształtowania postaw społecznych i odpowiedzialności za życie publiczne wśród studentów prawa. Istotnym elementem programów klinicznych jest również praktyczne nauczanie zasad etyki zawodowej .

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *