Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Usytuowanie organizacyjne rzeczników

Usytuowanie organizacyjne rzeczników określają statuty (regulaminy) powiatów. W większości przypadków rzecznicy działają jednoosobowo.

Jedynie nieliczni rzecznicy dysponują wyodrębnionym, zorganizowanym biurem i zatrudniają personel pomocniczy. Niejednokrotnie rzecznicy powoływani są na niepełne etaty i realizują swoje zadania obok innych funkcji pełnionych w powiecie.

Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rzecznicy konsumentów wskazują w swoich wystąpieniach, że nie są w stanie właściwie realizować swoich funkcji z uwagi na brak środków finansowych na wyposażenie biura (komputer, programy komputerowe, kopiarka, papier, koperty, znaczki), literaturę fachową i prasę, przygotowanie materiałów informacyjnych dla konsumentów oraz brak środków na opłacenie kosztów szkoleń i delegacji, nawet przy połączeniu starań w trybie art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wspólne stanowisko dla rzecznika konsumentów dla kilku powiatów) .

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *