Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Uzasadnienie projektu „Dyrektywy”

Nie jest ona w zasadzie adresowana do Zjednoczonego Królestwa ani Irlandii, jednak na podstawie protokołów dotyczących tych państw członkowskich mogą się one zdecydować na jej przyjęcie.

– 3. Uzasadnienie projektu z punktu widzenia zasad proporcjonalności i subsydiarności

Projekt „Dyrektywy” mieści się w kontekście obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, o których mowa w traktatach, a którym bieg nadano na spotkaniu Rady Europejskiej w Tampere w październiku 1999 r. Środek ten ma na celu ustanowienie procedur współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz zbliżenie do siebie pewnych przepisów krajowych poprzez ustalenie wspólnych minimalnych standardów. Ponieważ cele te nie mogą zostać osiągnięte przez państwa członkowskie działające samodzielnie, konieczne jest działanie na szczeblu Wspólnoty. Projekt ogranicza się do minimum wymaganego do osiągnięcia celów i nie wykracza poza to, co jest do ich osiągnięcia potrzebne.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *