Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

W kontekście integracji europejskiej

– 2) z 19.11.1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczania oraz określonych praw pokrewnych w zakresie własności intelektualnej (nr 92/100/EEC),

– 3) z 27.9.1993 r. w sprawie koordynacji określonych przepisów prawa autorskiego oraz praw pokrewnych w odniesieniu do przekazu satelitarnego i rozpowszechniania kablowego (nr 93/83/EEC),

– 4) z 29.10.1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (nr 93/98/EEC),

– 5) z 11.3.1996 r. w sprawie prawnej ochrony bazy danych (nr 96/9/WE). Katalog powyższy może ulec rozszerzeniu, gdyż Rada Wspólnot Europejskich i Parlament Europejski pracują nad projektami kolejnych dyrektyw harmonizacyj- nych, w tym istotnych dla dziedziny własności intelektualnej (np. odnoszących się do dostosowywania regulacji prawnych w tym zakresie do wymogów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informatycznego).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *