Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

W kontekście integracji europejskiej

Trzeba bowiem pamiętać, że Światowa Organizacja Handlu powołana została głównie dla realizacji bardzo praktycznych celów rozwoju i stymulacji międzynaro-dowych stosunków handlowych jako emanacja zawartej zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej Powszechnej Konwencji w Sprawie Cel i Handlu (GATT). Jednym zaś z celów TRIPS, jak to głosi jego tekst, było pragnienie ustanowienia wzajemnie wspomagającego się związku między WTO i Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Ta, działając bezpośrednio w obszarze ochrony praw autorskich i praw pokrewnych (w ramach WIPO przygotowany został m.in. w 1977 r. projekt ustawy wzorcowej dla krajowych przepisów o ochronie oprogramowania dla maszyn cyfrowych – Draft Model Provisions for a National Law on the Protection of Computer Software), powołana została do życia na mocy Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 14.7.1967 r. Rzeczpospolita Polska jest stroną tej Konwencji (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49 i 50). W niedalekiej przyszłości możliwe jest ponadto przystąpienie przez Polskę do ostatnio opracowanych z inicjatywy powyższej organizacji porozumień międzynarodowych w przedmiocie ochrony własności intelektualnej. Chodzi konkretnie o tzw. WIPO Copyright Treaty (konwencję dotyczącą sfery praw autorskich) oraz WIPO Performances and Phonogram Treaty (konwencję poświęconą ochronie pokrewnych praw wykonawczych i fonograficznych).

W kontekście integracji europejskiej podstawowe znaczenie dla ochrony praw autorskich i praw pokrewnych mają dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich, przyjmowane na przestrzeni ostatnich kilku lat. Są to, biorąc pod uwagę kolejność chronologiczną, następujące dyrektywy:

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *