Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

W obrocie przedmiotami praw autorskich

W obrocie przedmiotami praw autorskich i praw pokrewnych można ponadto wy-korzystywać doświadczenia praktyki kontraktowej, nie ujęte jak na razie w ścisłe ramy przepisów prawa cywilnego. Dopuszczalne jest np. umieszczanie stosownych klauzul autorskoprawnych w umowach franchisingowych, choć jeżeli chodzi o sferę dóbr niematerialnych, to ujmowane są w tego typu kontraktach przede wszystkim kwestie związane z wykorzystywaniem przez franchisingobiorcę znaków towarowych, przysługujących franchisingodawcy.

Na osobną uwagę zasługuje natomiast nienazwana umowa know-how. Mimo iż wykształciła się ona na gruncie regulacji z zakresu prawa wynalazczego, wydaje się, że konstrukcja know-how może znaleźć zastosowanie przy umownym udostępnianiu własności intelektualnej z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, zwłaszcza odnośnie do dzieł o technicznym znaczeniu, skoro istotą kontraktów know-how jest obrót wiedzą techniczną o poufnym charakterze.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *